Güreller
  • info@medlis.com.tr
  • 0(312) 315 87 95
  • 0(545) 315 87 95

STANDARTLAR

Engelli Erişim Standartları

Küresel olarak en az 650 milyon insan günlük hayatlarında bir çeşit engelden etkilenmektedir; Gelişmiş ülkelerdeki nüfusun dörtte biri 60 yaş ve üstüdür ve 2050 yılına kadar çoğu gelişmekte olan ülkelerde de bu oran geçerli olacaktır.

Erişilebilirlik, dünya nüfusu yaşlandıkça ve engelli insanlar sosyal, politik ve ekonomik hayata eşit erişim talep ettikçe giderek önem kazanan bir konu olmaktadır. Bilgi ve iletişime erişim; bir asansör kullanma, binaya girme, seyahat etme veya güvenli bir şekilde cihazı açma ve kullanma kabiliyeti kadar önemlidir. Ancak erişilebilirlik sadece yaşlılar veya engelliler için bir sorun değildir. Hayattaki herhangi bir aşamada geçici olarak erişilebilirlik problemi yaşanabilir, bu durumda, basit, günlük aktiviteler çok karmaşık hale gelebilir. Uluslararası standartlar, üreticilere ve servis sağlayıcılara, herkes için erişilebilir ürünleri nasıl tasarlayacaklarına dair yönergeler oluşturur. 

• Uluslararası standartlara uygun iyi tasarlanmış engelli rampası, bebek arabası olan yeni bir anne için gerçekten faydalı olabilir. 

• Büyük bir anahtara sahip bir cihaz, yaralanan bir eliyle işleri kolaylaştırır.

• Kapanmadan kapıları durduran bir sensör, bir yaralanmanın zarar görmesi durumunda kazaları önleyebilir.

• Telefon tuş takımındaki küçük bir nokta, sayıları bulmayı kolaylaştırır. 

Uluslararası standartlar herkesin ürünlere, yapılara ve hizmetlere erişimini kolaylaştırır. Erişilebilirliği arttırmak için güvenlik unsurları, ergonomi ve uyumlaştırılmış test yöntemlerini içerir. Standartlar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde teknolojik yeniliklerin yayılmasına yönelik bir platform da sunmaktadır. 

*World Standards Day Message14 October 2010

Standards make the world accessible for all

Mr. Jacques Régis, IEC President
Dr. Alan Morrison, ISO President
Dr. Hamadoun Touré, ITU Secretary-General 

Erişilebilirlik, engellilerin evlerinden çıkabilmeleri, yardıma ihtiyaç duymadan binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri, toplumsal yaşama katılabilmeleri için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken fiziksel ve mimari tüm tedbirleri içermektedir. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok kısa boylu kişiler için büyük önem taşıyan bir gerekliliktir.

Türkiye'de 5378 sayılı Engelliler Kanunuyla, umuma açık her türlü binaların, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanların, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının ve toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için kurum ve kuruluşların gereken tedbirleri alması hüküm altına alınmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan engelli erişim standart formlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.